Naše zkušenosti jsou založeny na dlouhodobém poskytování subdodávek pro následující průmyslové segmenty

1

REHABILITAČNÍ PRŮMYSL

2

FARMACIE

3

TISKAŘSKÝ PRŮMYSL

4

VÝROBCI BALICÍ A OBALOVÉ TECHNIKY

5

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

6

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

7

ENERGETIKA

8

SPECIALIZOVANÁ STROJNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ

Laboratorní a kontrolní technika, zemědělská technika aj.